Tuidang - Globalni pokret istupa iz Komunističke partije Kine

Šta je Tuidang pokret

Tuidang (退党) na kineskom znači „istupiti iz partije“. To je čin javnog odricanja od Komunističke partije Kine (KPK) i njenih pridruženih organizacija: Komunističkih mladih pionira i Komunističke omladinske lige.

Tuidang pokret je započeo ubrzo nakon što je kinesko izdanje časopisa Epoch Times, sa sedištem u Njujorku, u oktobru 2004. godine objavilo Devet komentara o Komunističkoj partiji - niz uvodnika koji objašnjavaju cenzuriranu istoriju i tiraniju KPK. Devet komentara opisuje kako su Kinezi pretrpjeli brojne opresivne političke kampanje i društvene potrese pod vladavinom Partije koja traje više od 65 godina, što je rezultiralo sa 60 do 80 miliona neprirodnih smrti.

Tradicionalna vjerovanja i principi nasilno su uništeni. Izvorni etički koncepti i društvene strukture silom su rastureni. Empatija, ljubav i harmonija među ljudima zamijenjeni su borbom i mržnjom.

Rezultat je bio potpuni kolaps društvenog, moralnog i ekološkog sistema i duboka kriza za kineski narod - i zaista za čovječanstvo. Sve ove nesreće nastale su kroz smišljeno planiranje, organizovanje i kontrolu KPK.

  • Devet komentara Komunističke partije - Uvod

Milioni primjeraka Devet komentara su distribuirani i dalje se distribuiraju širom Kine putem e-maila, faksa i podzemnih štamparija. Kako je sve više ljudi saznavalo za potisnutu istoriju Kine pod vladavinom KPK, to je kataliziralo želju da se ljudi pojedinačno odreknu Partije - politički, mentalno i duhovno.

U novembru 2004. godine časopis Epoch Times počeo je primati desetine hiljada pisama i e-mailova od Kineza u kojima izražavaju svoje žalbe i želju da se povuku iz KPK i njenih pridruženih organizacija. Mnogi ljudi su napisali veoma dirljive izjave. Neki su govorili o patnji koju su pretrpjeli pod Komunističkom partijom. Drugi su govorili da su žrtve korupcije. Neki su tražili oproštaj za svoje sudjelovanje u prošlim revolucionarnim kampanjama koje su rezultirale milionima smrti, poput Kulturne revolucije. Drugi su tražili oprost zbog sudjelovanja u nedavnim zločinima, poput grabeža zemlje ili progona pristalica Falun Gong-a.

Dok je sve više ljudi podnosilo svoje izjave o povlačenju iz KPK, Epoch Times ih je počeo objavljivati ​​na svojoj web stranici i u novinama, započinjući time masovni pokret koji nazivamo pokretom Tuidang.

Broj ljudi koji istupaju iz KPK i njenih organizacija koristeći svoje ime ili pseudonim (koji se ohrabruje zbog sigurnosti) je naveden na web stranici Epoch Timesa, kao i na našoj web stranici. Ljudi iz svih slojeva života, etničkog podrijetla, profesija i uzrasta iz Kine i cijelog svijeta podnijeli su izjave. Danas je pokret Tuidang postao najveći svjetski pokret koji je premašio preko 350 miliona povlačenja do početka 2020., petnaest godina nakon objavljivanja Devet komentara.

U svojoj srži, Tuidang nadilazi politički aktivizam; to je proces Kineza koji čiste svoju savjest zbog višegodišnje partijske kulture indoktrinirane u njima revolucionarnim kampanjama, propagandom, medijskom cenzurom, zatvorom i masovnim ubijanjima u posljednjih 65 godina. To konačno daje kineskim ljudima priliku da razmišljaju o vlastitom životu bez KPK i da zamisle slobodnu Kinu.